Objektiivi “Fookuses” on seekord kõne all konservatiive pööre ning konservatiivsuse olemus. Varro Vooglaid ja Markus Järvi arutlevad konservatiivse pöörde eelduste üle Eestis. Reageerimise ja liberaalide vigade säilitamise asemel tuleb konservatiividel asuda aktiivselt edendama rahva, riigi ja ühiskonna säilimise aluseks olevaid ideaale.